เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

แผนแก้ปัญหาสต๊อกปาล์มวุ่น ผู้ผลิตไบโอดีเซลยันไม่มีถังเก็บดูดซับปาล์มน้ำมันดิบ 1 แสนตันยาก และต้องแบกรับภาระขาดทุนเพิ่ม"น้ำมันพืชปทุม" ถกพลังงาน ขอความชัดเจนแนวทางให้เอกชนช่วย


   

นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า อาฟต้า ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า อาฟต้า ตั้งแต่ปี 2554-2559 (ปีที่ 1 พ.ศ. 2554-2555/ปีที่ 2 พ.ศ.2556-2557/ปีที่ 3 พ.ศ.2557-2559) ในพื้นที่ 5 จังหวัด


   

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 20 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมัน ที่มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร


   

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชประจำถิ่นของแอฟริกาใต้ ผู้คนในแอฟริกาใต้ใช้ผลปาล์มมาเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นฐานมาแต่โบราณ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เมื่อเกือบสองร้อยปีที่ผ่านมามีการนำเข้าไปปลูกในอินโดนีเซียเป็นไม้ประดับ ต่อมาปาล์มน้ำมันได้พัฒนาขึ้นเป็นพืชการค้าเมื่อชาติตะวันตกรู้จักการนำผลปาล์มมาผลิตเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรม


   

ภาคเอกชนโดดร่วมวง "ประชารัฐภาคการเกษตร" "เครือซีพี-ล่ำสูง" หัวหอก ชูธงพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เชื่อมโยงการตลาดรองรับ ชาวนา-สวนปาล์ม แห่ร่วมโครงการ


   

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด เพื่อปฏิรูปโครงสร้างน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวง 4 กระทรวง คือ พาณิชย์ เกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรม และพลังงาน ร่วมกันจัดทำแผนให้เสร็จภายใน 1 เดือนจากนี้ โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศระยะ 20 ปีด้วย