เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

ถึงช่วงเวลาของผลไม้ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ ให้ผลผลิต หากต้องการลิ้มรสผลไม้สดจากต้นพร้อมไปกับการเที่ยวชมสวนเกษตร เชื่อว่าจุดหมายปลายทางที่ไม่ต่างกันหนึ่งในนั้นมุ่งหน้ามาที่จังหวัด จันทบุรีมาถึงที่นี่ไม่ได้มีเพียงผลไม้ที่โดดเด่น แต่ครบพร้อมด้วยมนต์เสน่ห์ธรรมชาติ ทั้งบรรยากาศน้ำตก ทะเล ภูเขา แม่น้ำ อีกทั้งวิถีวัฒนธรรมรวมถึงสารพันอาหารพื้นถิ่นเมืองจันท์หลากหลายเมนูที่ชวนให้ประทับใจ