เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

โครงการ
   

ถึงช่วงเวลาของผลไม้ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ ให้ผลผลิต หากต้องการลิ้มรสผลไม้สดจากต้นพร้อมไปกับการเที่ยวชมสวนเกษตร เชื่อว่าจุดหมายปลายทางที่ไม่ต่างกันหนึ่งในนั้นมุ่งหน้ามาที่จังหวัด จันทบุรีมาถึงที่นี่ไม่ได้มีเพียงผลไม้ที่โดดเด่น แต่ครบพร้อมด้วยมนต์เสน่ห์ธรรมชาติ ทั้งบรรยากาศน้ำตก ทะเล ภูเขา แม่น้ำ อีกทั้งวิถีวัฒนธรรมรวมถึงสารพันอาหารพื้นถิ่นเมืองจันท์หลากหลายเมนูที่ชวนให้ประทับใจ