เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ติดต่อเรา » แผนผังหอสมุด
แผนผังหอสมุด ธ.ก.ส.

แผนผังห้องสมุด ธ.ก.ส.

ตั้งอยุ่ที่สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. อาคารบางเขนชั้น 3

 

 

หมายเลข 1 มุมสืบค้น หมายเลข 8 ห้องประชุม
หมายเลข 2 มุมสิ่งพิมพ์ ธ.ก.ส. หมายเลข 9 มุมกาแฟ
หมายเลข 3 มุมวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ หมายเลข 10 ห้องฉลาดเล่นฉลาดรู้
หมายเลข 4 ประชาสัมพันธ์ หมายเลข 11 ห้องรับรอง
หมายเลข 5 เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หมายเลข 12 ห้องหนังสืออ้างอิง
หมายเลข 6 หนังสือเล่มเอก หมายเลข 13 ห้องเพลินเรียน
หมายเลข 7 ห้องค้นคว้ากลุ่ม หมายเลข 14 ห้องฉายภาพยนตร์