เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ติดต่อเรา » สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ
สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ

 ติดต่อเรา

     หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชั้น 3   

     2346  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

     โทรศัพท์ : 02-558-6100  ต่อ 8366-8372

     โทรสาร : 02-558-6384

     อีเมล์ : library@baac.or.th

 

     เวลาทำการ

     วันจันทร์ –วันศุกร์  เวลา 07.30-18.30 น.    

             *** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ***

 

     ข้อมูลสายรถประจำทาง : 26 34 39 51 59 107 114 126 129 178 185 503 512 513 522 ปอ.พ2  ปอ.พ8

 

      Facebook : http://www.facebook.com/baaclibrary

     Twitter : https://twitter.com/Library_Baac

     Youtube : http://www.youtube.com/user/baaclibrary