เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Q&A

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่

หัวข้อคำถาม

 มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 8 รายการหัวข้อคำถาม: หอสมุด ธ.ก.ส. มีบริการถ่ายเอกสารหรือไม่

คำถาม : หอสมุด ธ.ก.ส. มีบริการถ่ายเอกสารหรือไม่
คำตอบ : มีบริการถ่ายเอกสารราคาแผ่นละ 1 บาท (ขนาด A4/ ขาวดำ) ไม่เกิน 20 หน้า

หัวข้อคำถาม: ถ้าบัตรสมาชิกหมดอายุ ต้องทำอย่างไร

คำถาม : ถ้าบัตรสมาชิกหมดอายุ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : นำบัตรสมาชิกเดิม พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท

หัวข้อคำถาม: ถ้าทำบัตรสมาชิกหาย ต้องทำอย่างไร

คำถาม : ถ้าทำบัตรสมาชิกหาย ต้องทำอย่างไร
คำตอบ :

สามารถแจ้งทำบัตรใหม่ได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท


หัวข้อคำถาม: สมาชิกจะได้รับค่าประกันความเสียหายคืนหรือไม่

คำถาม : สมาชิกจะได้รับค่าประกันความเสียหายคืนหรือไม่
คำตอบ : สมาชิกจะได้รับคืนค่าประกันหนังสือ เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกและส่งคืนหนังสือเป็นที่เรียบร้อย

หัวข้อคำถาม: ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการสมัครสมาชิกหอสมุด ธ.ก.ส.

คำถาม : ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการสมัครสมาชิกหอสมุด ธ.ก.ส.
คำตอบ :

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง