เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

การเติบโตของตลาด Cloud Computing คงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแส Transition จากระบบเดิมที่อยู่ในองค์กรไปยัง Cloud Platform มากขึ้น ทั้ง Private Cloud หรือ Public Cloud ทำให้ภาพรวมตลาด SME ไทยยังคงเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่กลุ่มตลาด Enterprise ก็เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ Cloud Computing มากยิ่งขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย


   

Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองบทสนทนาของมนุษย์ สามารถสื่อสาร พูดคุย ผ่านข้อความ และเสียงได้แบบ Real-Time โดยใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งตัวโปรแกรมเองจะ Run อยู่บน Server ของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และ โปร แกรมแชตต่างๆ


   

"การตลาดที่ดีที่สุด คือการตลาดที่เราไม่ต้องสั่งให้ลูกค้าทำอะไร แต่ลูกค้าทำด้วยตนเองและทำด้วยใจ และถ้าเราสามารถทำให้ลูกค้าหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายและแชร์หรือกดไลค์ นี่คือการโฆษณาที่ถูกที่สุด"


   

ข่าวใหญ่ยึดพื้นที่สื่อในแวดวงไอทีช่วงนี้ คือ การประกาศแผนลงทุนของยักษ์ใหญ่ทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลกที่โดดเกาะเทรนด์ "อีคอมเมิร์ซ" เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นช่วงเนื้อหอมดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากรายใหญ่ๆ และการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อยในโลกออนไลน์ รวมถึงข่าวสะเทือนวงการเมื่อเว็บดีล "เอ็นโซโก้" ประกาศปิดตัว ถอนธุรกิจในทุกประเทศ หลังขาดสภาพคล่องการทำตลาดและดีลกับผู้ค้า เป็น "ข่าวร้าย" รายล่าสุดของวงการอีคอมเมิร์ซที่สวนทางกระแสเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค


   

          ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

          ผู้อำนวยการ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้าปลีก

          ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราจะพบว่าธุรกิจค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ร้านค้าปลีกที่จะอยู่รอดและ รุ่งเรืองได้ต้องเป็นร้านค้าที่สร้างแบรนด์มาตลอด แบรนด์ร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่ง จะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ที่ผ่านมาร้านค้าปลีกได้นำเสนอความ แตกต่างสู่ผู้บริโภคในหลายๆ ด้าน แต่มิติด้านที่สร้างความแตกต่างด้านอารมณ์ ความรู้สึก กำลังเป็นปัจจัยสำคัญเพิ่มขึ้นในการสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ร้านค้า


   

ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส อิงค์  (ยูพีเอส) ผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐ เผยผลสำรวจประจำปีที่สอบถามความเห็นผู้บริโภคกว่า 5,000 ราย พบว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นว่า "ซื้อสินค้าจากออนไลน์มากกว่าจากร้านค้า" ผลสำรวจของยูพีเอสและ คอมสกอร์ อิงค์ บริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เผยอีกว่าขณะนี้ผู้บริโภคมีอัตราการซื้อสินค้าจากออนไลน์ 51% หรือขยับขึ้น จาก 48% เมื่อปี 2558 และ 47% เมื่อปี 2557 โดยข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจนักช้อปที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์อย่างน้อย 2 ครั้งในช่วง  3 เดือน ไม่รวมกลุ่มอุปโภคบริโภค