เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

นายบุญนำ มีชาลือ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาคนในชุมชนบ้านเชิงสะพาน ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ เมื่อว่างจากการทำนาก็ออกไปรับจ้างตามที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือรับจ้างทั่วไป จนเมื่อปี 48 คนในชุมชนร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยที่ไม่ต้องออกไปรับจ้างภายนอก ได้อาจารย์วาสนา ชัยยุทธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์จาก กศน. ต.เจดีย์หัก กับคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนบ้านเชิงสะพาน ร่วมจัดเวทีเสวนา สำรวจความต้องการทางอาชีพเสริมรายได้ให้คนในชุมชนเพื่อจะได้อยู่กับบ้าน อยู่กับครอบครัว ซึ่งขณะนั้นมอง "การเพาะ เห็ดหูหนู" น่าจะเป็นตัวสร้างรายได้เสริมที่ดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการเพาะเห็ดหูหนู มีวิธีการที่ไม่ยากและดูแลง่าย


   

ตอนนี้เอสเอ็มอีกำลังแห่เข้ามาทำ Line@ มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความใหม่ของสื่อออนไลน์ และความคาดหวังของผู้ประกอบการที่จะใช้ Line@ เพิ่มยอดขาย ซึ่งข้อดีของ Line@ คือ การทำคอนเทนต์แล้วให้คนที่เป็นฟอลโลเวอร์สามารถเห็นได้ทุกคน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ดีกว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจมากเลยนะครับ ที่ต้องทำโฆษณาให้คนเห็น) ในราคาต่อเดือนแค่เดือนละประมาณ 1,xxx บาท อย่างนี้คนก็แห่ไปสมัครสิครับ


   

คลังยังไร้ข้อสรุปหาแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับโรงงานยาสูบหลังออกกฎหมายใหม่ ยอดขายลดลง 40% ด้าน รมช. คลังย้ำพิจารณาอย่างรอบคอบภายใต้กฎหมาย


   

แบงก์จัดระเบียบสินเชื่อเอสเอ็มอีสกัดหนี้เสียพุ่ง ลั่นปิดประตูปล่อยกู้ธุรกิจตกยุคดิจิตอล เผยภาคเกษตร พืชไร่ วัสดุก่อสร้างขนาดเล็กมีสิทธิ์สูญพันธุ์ กรุงไทยยันยังปล่อยกู้ปกติ เน้นเอสเอ็มอีบัญชีเดียว


   

แผนแก้ปัญหาสต๊อกปาล์มวุ่น ผู้ผลิตไบโอดีเซลยันไม่มีถังเก็บดูดซับปาล์มน้ำมันดิบ 1 แสนตันยาก และต้องแบกรับภาระขาดทุนเพิ่ม"น้ำมันพืชปทุม" ถกพลังงาน ขอความชัดเจนแนวทางให้เอกชนช่วย


   

นับเป็นระยะเวลา 10 เดือนแล้ว ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรม "IDE Center" ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2560 จากเดิม ภารกิจกรมทรัพย์สินทางปัญญาเน้นการรับจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่ภายหลังจากรัฐบาลมี นโยบายให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นหน่วยงานที่มีการรวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมที่มายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว จึงต้องการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด