เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

ครม.เคาะราคาอ้อยขั้นต้นโรงงานรับซื้อฤดูการผลิต 2559/2560 ที่ 1,050 บาท แนวโน้มตลาดโลกต้องการพุ่ง


   

โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำสินค้าน้ำตาลทรายเข้าบัญชีอ่อนไหวเป็นพิเศษ หวั่นลักลอบส่งออกจนในประเทศขาดแคลน

          รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา รับทราบมาตรการกำกับดูแลสินค้าสำคัญ 250 รายการ และบริการ 20 รายการประจำเดือน มิ.ย.ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (SL) ที่ต้องติดตามสถานการณ์และราคาเป็นประจำทุกวันเหลือ 28 รายการ จากเดิม 30 รายการ โดยเพิ่มรายการสินค้าน้ำตาลทรายเข้าไปอยู่ในกลุ่ม SL จากเดิมที่อยู่ในกลุ่มสินค้าและบริการที่ติดตามราคา ใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (PWL) และปรับลดสินค้า 3 รายการ คือ สบู่ แชมพู และผงซักฟอก จากเดิมที่อยู่ในกลุ่ม SL ลงไปอยู่ในกลุ่ม PWL


   

ราคาน้ำตาลทรายโลกขยับขึ้นต่อเนื่อง มีโอกาสแตะที่ 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมั่นใจ ฤดูการผลิต 2559/2560 ไม่ต้องกู้เงินมาช่วยเหลือต้นทุนผลิตให้ชาวไร่ ประเมินราคาอ้อยวิ่งขึ้นถึง 1 พันบาทต่อตัน หลังจากฤดูที่ผ่านมาต้องช่วย 1.5 หมื่นล้านบาท เริ่มจ่าย ต้นก.ค.นี้ ขณะที่บราซิลฟ้อง WTO แล้ว เหตุไทยอุดหนุนส่งออกน้ำตาล จี้ปรับโครงสร้างอุตฯอ้อยและน้ำตาลทรายแก้ปัญหา


   

บุษกร ภู่แส

          ชีวอินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูอ้อย ชีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ยีสต์สายพันธุ์ MP15 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านอ้อยและน้ำตาลล้วนเป็นผลงานวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่ต้องการส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและโรงงาน เพื่อการทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืน


   

โพสต์ทูเดย์ สอน.หนุนเกษตรกรพลิกผืนนาทำไร่อ้อยแทน ชี้ราคาดีกว่าปลูกข้าวส่อราคาตกต่ำไม่หยุด

          นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามกับ นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดทั้งสนับสนุนเกษตรกรให้หันมาพลิกผืนนาทำไร่อ้อยแทนการปลูกข้าวหลังราคาตกต่ำต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง สอน.จะผลักดันให้หันมาทำไร่อ้อยเพิ่มมากยิ่งขึ้น


   

พิษราคาน้ำตาลตกต่ำ รัฐบาลจ่อควักเพิ่ม 5 พันล้าน ชดเชยกองทุนอ้อยและน้ำตาล หลังปริมาณผลิตน้ำตาลล้นตลาด"จักรมณฑ์" แจงครม.หวั่นกระทบนโยบายโซนนิ่งเกษตร  เปลี่ยนนาข้าวปลูกอ้อยแทน