รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20181204130351_1.jpg

สาขาลาดบัวหลวง สนจ.พระนครศรีอยุธยา

พนักงาน ธ.ก.ส. สาขาลาดบัวหลวง สนจ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

tmp_20181204125126_1.jpg

กรมชลประทาน

คณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

tmp_20181204105004_1.jpg

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

tmp_20181104093903_1.jpg

Asian Institute of Technology (AIT)

คณะศึกษาดูงานจาก Asian Institute of Technology (AIT) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561