รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20183004111247_1.jpg

My little Farm

นักเรียนและเจ้าหน้าที่โครงการ My little Farm : ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 9 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

tmp_20182004105519_1.jpg

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คณะศึกษาดูงานจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

tmp_20182304100006_1.jpg

ปฐมนิเทศพนักงานการเงิน พนักงานสินเชื่อ และพนักงานธุรการ

พนักงานการเงิน พนักงานสินเชื่อ และพนักงานธุรการใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

tmp_20181204132928_1.jpg

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

คณะศึกษาดูงานจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561