รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 11.30 น. นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ

นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 11.30 น.

สนจ.สิงห์บุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. สนจ.สิงห์บุรี จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ

สนจ.สิงห์บุรี จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ม.อุดร

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.

กฟผ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 10.30 น. คณะผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ

คณะผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 10.30 น.