รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20182811144419_1.jpg

Royal Insurance Corporation of Bhutan (RICBL)

คณะศึกษาดูงานจาก Royal Insurance Corporation of Bhutan (RICBL) ประเทศภูฏาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และศูนย์สารสนเทศน์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61

tmp_20182711105653_1.jpg

สาขาบ้านบึง

เกษตรกรลูกค้าจากสาขาบ้านบึง สนจ.ชลบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 61

tmp_20182711101627_1.jpg

ADBC

คณะศึกษาดูงานจาก ADBC ประเทศจีน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61

tmp_20182611143505_1.jpg

สนจ.เชียงใหม่

ผู้จัดการสาขาในสังกัด สนจ. เชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61