รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส.

คณะผู้บริหารจากเวสเทิร์นยูเนียน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส.

นายอาทิช เชรสทา ผู้อำนวยการ เวสเทิร์น ยูเนียน ประจำภูมิภาคอินโดจีนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส.

คณะร่วมสักการะอนุสาวรีน์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คณะผู้บริหารด้านสหกรณ์การเกษตร จากประเทศกัมพูชา

คณะผู้บริหารด้านสหกรณ์การเกษตรจากประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส.

นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 11.30 น. นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ

นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 11.30 น.

สนจ.สิงห์บุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. สนจ.สิงห์บุรี จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ

สนจ.สิงห์บุรี จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.