รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20171407143412_1.jpg

ปฐมนิเทศน์พนักงานธุรการ รุ่นที่ 20

พนักงานธุรการ รุ่นที่ 20 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

tmp_20171207160858_1.jpg

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

คณะศึกษาดูงาน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

tmp_20171207135150_1.jpg

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

คณะผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

tmp_20171506111239_1.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุด ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560