รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20152206160032_1.jpg

ธ.ก.ส. ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเนปาล ผ่านรัฐบาลไทย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนางรจนา ขันธวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้แทน ธ.ก.ส. มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

tmp_20152206161516_1.jpg

กรรมการธนาคารร่วมทำบุญกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ ธ.ก.ส. ได้เชิญชวนพนักงานฝ่ายกิจการสาขาร่วมกิจกรรมทำบุญกับกรรมการธนาคาร

tmp_20153004090646_1.jpg

ธ.ก.ส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร My Little Farm ปี 6

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร My Little Farm ปี 6 ทั้ง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท

tmp_20151505144109_1.jpg

CSR มอบสิ่งของและบริจาคเงิน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 หอสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อมอบสิ่งของและบริจาคเงิน ให้แก่องค์กรต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิคนตาบอดไทย มูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา