หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20181109094944_1.jpg

ธ.ก.ส. กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล

tmp_20181109101410_1.jpg

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

tmp_20181109101605_1.jpg

เปิดโลกนวัตกรรม ธ.ก.ส.

นายมรกต พิธรัตน์ รองผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงานโครงการให้ความรู้เปิดโลกนวัตกรรม โดยร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Seed of Innovation : กระตุกต่อมความคิด หาไอเดียพิชิตโลกแห่งอนาคต”

tmp_20182108093910_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ และทีม Gender นำโดย น.ส.ประเสริฐศรี ศิริชัยพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และ นางโสภา พงศ์กระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนธนาคารร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

tmp_20182108093038_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมงานการปรับโครงสร้างการเกษตรด้วยกลไกสหกรณ์

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาเรื่อง “การปรับโครงสร้างภาคเกษตรด้วยกลไกสหกรณ์” เพื่อชี้แจงถึงนโยบายในการผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเข้ามามีส่วนสำคัญ ในการรองรับนโยบายจากรัฐบาลในการปฏิรูปภาคการเกษตร