เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ E-clipping » รายละเอียด E-clipping
เจนวายกับวุฒิภาวะ

          สุภัทรา เนาว์ถิ่นสุข
          ที่ปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป


          เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า แวดวงของคนทำงานปัจจุบันเป็นส่วนผสมของคนหลายรุ่นที่ต่างมีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างกันออกไป อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในองค์กร ดังนั้น หลายองค์กรจึงพยายามวิเคราะห์และมีแนวคิดเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการนำส่วนโดดเด่นของแต่ละรุ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน

          อีกภาพหนึ่งที่เห็นชัดเจน คือ อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนทำงานกว่า 40% ทั่วโลกจะเป็น คนเจนวาย (เกิดปี พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2543) และพวกเขามีความโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่น ๆ จึงเป็นที่มาของการพูดถึงการบริหารคนเจนวายในฐานะพนักงานกันอยู่บ่อยครั้ง

          แต่ภาพที่หลายคนยังไม่ค่อยพูดถึง คือ การที่เจนวายจะขึ้นมาเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำในมุมมองของคนเจนวายนั้นเป็นอย่างไร ? และจะสร้างได้อย่างไรบ้าง ? ลองมาหาคำตอบกันดู

          สภาวะผู้นำของคนเจนวาย

          โอกาสที่จะได้เป็นผู้นำ - คนเจนวายที่เข้ามาเป็นพนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มักจะใฝ่หาโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำ สำหรับพวกเขาการเป็นผู้นำไม่ได้มาพร้อมตำแหน่งใหญ่โตเสมอไป พวกเขาอยากได้โอกาสที่จะได้สวมบทบาทผู้นำ และสร้างความแตกต่างในทุก ๆ อย่างที่เขาทำ  เขาอยากทำความเข้าใจกับภาพใหญ่ขององค์กร กลยุทธ์ เส้นทางธุรกิจ ตลาด และความต้องการของลูกค้า

          พวกเขาต้องการเข้าใจว่าบทบาทของตนเองมีผลต่อภาพใหญ่ขององค์กรอย่างไร การเข้าใจบทบาทของตนเองและปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ และส่งผลกับภาพรวมขององค์กรเป็นสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝัน สิ่งหนึ่งที่คงเป็นที่ยอมรับกันคือ หากองค์กรไม่เปิดโอกาสให้กับพวกเขาในการเป็นผู้นำ พวกเขาจะไม่ลังเลเลยที่จะแสวงหาองค์กรอื่นที่พร้อมจะให้สิ่งนี้แก่พวกเขา หรือแม้กระทั่งการออกไปทำธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างก็เป็นสิ่งที่คนเจนวายไม่รีรอที่จะทำด้วยเช่นกัน

          การพัฒนาภาวะผู้นำ - คนเจนวายในองค์กรอาจยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์จริงในการทำงานมามากนัก ดังนั้น สิ่งที่เขายังขาดอยู่คือการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งสำหรับพวกเขาอาจไม่ได้หมายถึงการฝึกอบรมในห้องเรียนอย่างเดียว แต่หมายถึงการมีโอกาสนำสิ่งที่เรียนรู้ ไปใช้ในการทำงานจริง ๆ กับเพื่อนร่วมงานจริง ในสถานการณ์การทำงานจริงด้วยการนำประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งการโค้ชจากหัวหน้างาน ตลอดจนการเรียนรู้จากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นพิเศษ ล้วนแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับพวกเขาเพื่อพัฒนาทักษะของการเป็นผู้นำ และพวกเขาพร้อมจะสร้างสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาเป็นผู้นำองค์กร

          การเปิดกว้าง โปร่งใส และมีส่วนร่วม - คนเจนวายคุ้นเคยและชื่นชมกับความโปร่งใส การเปิดกว้างทางความคิด และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลกปัจจุบัน การสื่อสารและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น และคำแนะนำผ่านทางโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ต่าง ๆ เป็นเรื่องปกติสำหรับคนเจนวาย  พวกเขาเห็นความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ และเชื่อว่าเขาจะเปิดกว้างและยอมรับคำแนะนำต่าง ๆ เมื่ออยู่ในตำแหน่งผู้นำด้วยเช่นเดียวกัน

          ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต ครอบครัว - ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้นทุกวันนี้มีส่วนเป็นอย่างมากที่ทำให้ชีวิตการทำงาน และชีวิตครอบครัวแทบแยกกันไม่ออก อย่างไรก็ตาม คนเจนวายยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างโลกของการทำงานและโลกส่วนตัว เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการติดต่ออย่างเสรีกับเพื่อนร่วมงานในอีกซีกโลกหนึ่งทำให้คนเจนวายสามารถจัดสรรการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวให้ลงตัวได้

          แน่นอนว่าการทำความเข้าใจเจนวายนั้นเป็นความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของทุกองค์กร โดยก้าวแรกที่สำคัญนั้นคือเรื่องของการเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลต่อทั้งการทำงาน ตัวผู้นำและพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและนโยบายต่าง ๆ

          ประเด็นที่สำคัญนั้น ดิฉันเชื่อว่าการที่องค์กรพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ นั้น ส่วนหนึ่งเพื่อพนักงานเจนวาย และสิ่งเหล่านี้จะเริ่มมีความหมายมากขึ้นเมื่อคนกลุ่มนี้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำขององค์กรอย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้นี้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 - 14 มิ.ย. 2558  หน้า 40

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง