เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขนมปังบาแก็ตต์ - เรื่องน่ารู้

ข่าววันที่ : 19 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151906152109_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 19 มิ.ย. 2558

          ขนมปังบาแก็ตต์ หรือที่เรียกและรู้จักกันในนามขนมปังฝรั่งเศส ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่กำเนิดจากฝรั่งเศส หากแต่กำเนิดจาก เวียนนาประเทศออสเตรีย ในช่วงยุคกลางศตวรรษที่ 19 ช่วงนั้นขนมปังฝรั่งเศสจริง ๆ แบบดั้งเดิมคือ บูล เป็นขนมปังกลม ๆ ใหญ่ ๆ และเหตุที่คนฝรั่งเศสหันมากินบาแก็ตต์แทนบูลส่วนหนึ่งเพราะในช่วงปี ค.ศ. 1920 ฝรั่งเศสมีกฎหมายห้ามประชาชนตื่นมาทำงานก่อนตีสี่ ทำให้การอบขนมปังบูลไม่ทันเวลาเปิดร้าน เพราะใช้เวลาอบนานกว่าบาแก็ตต์ พร้อมออกแบบรูปทรงให้สามารถทำและอบสุกได้รวดเร็วทันเวลาของผู้คนที่จะมาซื้อในเวลาเช้าส่วนที่เป็นแบบแท่งเพราะเหมาะแก่การหั่นทำแซนด์วิชได้เร็วขึ้นนั่นเอง.
 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://www.dailynews.co.th วันที่ 19 มิถุนายน 2558