เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส.ให้สินเชื่อ'อปท.'2,500ล้าน หนุนแก้ปัญหา-บริหารจัดการขยะ โครงการตอบโจทย์-อนุมัติใน7วัน

ข่าววันที่ : 17 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151706095854_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 17 มิ.ย. 2558

          สิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งพื้นที่กำจัดขยะเป็น 5 โซน อปท.เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอแผนการบริหารจัดการและกำจัดขยะหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างเตาเผาขยะที่สามารถผลิตเป็นพลังงาน ซึ่ง อปท.หลายแห่งให้ความสนใจ

          "ปัญหาที่พบคือ อปท.ติดขัดเรื่องงบประมาณ การจัดสรรงบปี 2558 เป็นไปตามข้อบัญญัติแล้วทั้งหมด ทำให้ อปท.ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขาดสภาพคล่อง ซึ่งคณะผู้บริหารล้วนต้องการแก้ปัญหาและสนองนโยบายรัฐบาลให้ได้โดยเร็ว ธ.ก.ส.จึงพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนบริหารจัดการขยะตามแผนโรดแมปของรัฐบาลและพิมพ์เขียวของจังหวัด วงเงินรวม 2,500 ล้านบาท ให้ อปท.สามารถยื่นกู้ได้ ตั้งแต่ระดับเทศบาลตำบลขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าสถาบันการเงินทั่วไป อปท.สามารถขอรับการปรึกษาด้านสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.สาขาที่ตั้งใน 26 อำเภอ หลังรับเรื่องตามขั้นตอนต่างๆ จะตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน" นายธนูกล่าว และว่า

          วงเงินสินเชื่อจะไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำหรือวงเงินสูงสุด ขึ้นอยู่กับโครงการที่นำมาเสนอ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ แผนการดำเนินงานของจังหวัด โดยเฉพาะการก่อสร้างเตาเผาขยะพลังงานไฟฟ้า, สถานีกำจัดขยะและนำมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทน หรือสถานที่กำจัดขยะกลาง โดยดำเนินการในรูปแบบของการมีรายได้ ซึ่งโครงการต้องระบุระยะเวลาคืนทุนและงบดุล ที่เหมาะสม

          "งบประมาณปี 2558 เป็นปีแรกที่ ธ.ก.ส.อนุมัติปล่อยสินเชื่อเพื่อการลงทุนให้ อปท. ไม่เพียงสินเชื่อเรื่องการแก้ปัญหาขยะเท่านั้น แต่รวมถึงวงเงินกู้เพื่อสาธารณูปโภค การแก้ปัญหาให้ชุมชน การสร้างงานสร้างรายได้ การจัดซื้อรถขนาดใหญ่ การจัดตั้งกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่ง ธ.ก.ส.สนับสนุนการดำเนินงานของ อปท.ทุกระดับเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน"

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : มติชน ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)