เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารกรุงเทพ ฉลองเปิดสาขากัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ เชื่อมโยงเครือข่ายสาขาต่างประเทศ ให้บริการครบวงจร

ข่าววันที่ : 15 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151506152701_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 15 มิ.ย. 2558

          พร้อมให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศที่ลงทุนและค้าขายกับประเทศกัมพูชา ทั้งยังกำหนดแผนขยายฐานลูกค้าไปยังคู่ค้าของลูกค้าดังกล่าว และลูกค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยเน้นจุดขายในการเชื่อมโยงเครือข่ายสาขาต่างประเทศของธนาคาร เพื่อให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าและนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา และลูกค้านักลงทุนกัมพูชาที่สนใจไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศที่มีสาขาของธนาคาร นับเป็นความสำเร็จและความพร้อมในฐานะหนึ่งเดียวของธนาคารไทยที่มีเครือข่ายสาขาครบเกือบทุกประเทศในอาเซียน

          นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพได้จัดพิธีฉลองการเปิดสาขากัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ หลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศกัมพูชา (National Bank of Cambodia “NBC”) อนุญาตให้ธนาคารกรุงเทพเปิดทำการสาขาในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อให้บริการทางการเงิน ครอบคลุม บริการบัญชีเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า บริการโอนเงินต่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยสาขากัมพูชามีนางสาวเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา

          การขยายสาขาเข้าไปในประเทศกัมพูชานี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ธนาคารกรุงเทพบรรลุเป้าหมายของการเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาค ที่สามารถให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ ที่เป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างประเทศที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพในทุกสาขาต่างประเทศที่สนใจและมีแผนเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา รวมถึงลูกค้ารายย่อยที่เป็นเจ้าของธุรกิจ กลุ่มธนบดี พนักงานของบริษัทที่เป็นลูกค้าธุรกิจ และคนไทยที่ประกอบธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ธนาคารกำหนดแผนขยายฐานลูกค้าไปยังคู่ค้าของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ลูกค้านักธุรกิจไทยหรือต่างประเทศที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา และลูกค้านักธุรกิจกัมพูชาที่สนใจไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศ โดยฉพาะประเทศที่มีสาขาของธนาคารกรุงเทพ

          นายชาติศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารได้มีการสรรหาบุคลากรและจัดจ้างพนักงานท้องถิ่น โดยมีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานชาวกัมพูชาด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบงานและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารยังคงมุ่งมั่นในความเป็น ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ที่พร้อมเสริมสร้างความสำเร็จเคียงข้างลูกค้า ด้วยเล็งเห็นโอกาสและให้ความสำคัญกับการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ผ่านเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ 30 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เปิดให้บริการมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน มีบุคลากรท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุน นักการเงิน และผู้ประกอบการให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเติบโตและพร้อมสำหรับโอกาสและสิ่งท้าทายในอนาคต

          ‘ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยที่ 7.9% (Real Growth Rate) และคาดว่าจะโตอย่างต่อเนื่องในอัตรา 6.7%-7.4% ในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลจากการค้าการลงทุนในภูมิภาคที่จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีพ.ศ.2558 ประกอบกับปัจจัยเชิงบวกอีกหลายประการของประเทศกัมพูชา อาทิ การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากนานาชาติ ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อัตราค่าจ้างแรงงานต่ำ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการถือหุ้น ไม่มีข้อจำกัดด้านการโอนเงินออกนอกประเทศ การลดภาษีเงินได้ การยกเว้นภาษีนำเข้าและส่งออก การได้รับเงินสนับสนุนจากนานาชาติในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งหลายโครงการ รวมถึงรัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นักธุรกิจสนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น นับเป็นโอกาสเหมาะที่ธนาคารจะเข้าอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา’ นายชาติศิริ กล่าว