เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม

ปี : 2562

สำนักพิมพ์ : กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง : ร.10 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป:

ตามโบราณราชประเพณี การเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จะทรงรับการบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่ง แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศสูงสุดสมกับที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง ซึ่งเป็นที่ปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสือ ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่แก่ประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติ และร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถิตสถาพรตลอดกาลนาน


ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่