เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ในหลวงของฉัน

   

ผู้แต่ง : จินดา จำาเริญ

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ISBN : 978-616-543-189-7

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ เล่มที่ ๑ ในหลวงของฉัน เล่มนี้เป็นเล่มเปิดของชุด เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการเล่าเรื่องของคุณยายที่เก็บภาพในหลวงไว้ในอัลบั้มรูป แล้วเปิดเล่าให้หลานฟัง
ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่