เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่

   

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : พิมพ์ดี

จำนวนหน้า : 44 หน้า

หัวเรื่อง : การพัฒนา 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาในช่วงต้น และทรงได้รับการศึกษาในท่ามกลางอารยธรรมของยุโรป อันอาจกล่าวว่าทรงเป็นบุคคลสมัยใหม่หรือบุคคลทันสมัย แต่ทิฐิหรือทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หาตรงกับแนวทางของอารยธรรมตะวันตก (Western civilization) ไม่ แต่แตกต่างกันถึงรากฐานอาจเรียกได้ว่าเป็นทัศนะที่ไม่ใช่ตะวันตกด้วยซ้ำ ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่