เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจยางพารา อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

   

ผู้แต่ง : พงศธร บุญมา, ผู้แต่ง

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  SB 290 พ2ป6

เลขทะเบียน : ZA23327

จำนวนหน้า : 66 หน้า

หัวเรื่อง : 1. วิสาหกิจชุมชน. 2. ยางพารา--นิคมคำสร้อย,มุกดาหาร. 3. รายงานการวิจัย ธ.ก.ส. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้