เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

สมุดภาพ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครองไทย เล่ม ๒ พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๕๔

   

ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 09 ส33

เลขทะเบียน : ZA23324

จำนวนหน้า : 324 หน้า

ISBN : 9789744497857

หัวเรื่อง : 1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ,2470-. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ต้องจอง