เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

คู่มือการจัดการปุ๋ยในสวนยางพารา

   

ผู้แต่ง : พริ้ม ศรีหานาม

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 290 อ4ค7

เลขทะเบียน : ZA23247

จำนวนหน้า : 112 หน้า

ISBN : 9786167466484

หัวเรื่อง : 1. ยางพารา. 2. การใช้ปุ๋ยกับยางพารา. 3. เทคนิคการผสมปุ๋ยใช้เอง. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ "การจัดการปุ๋ยในสวนยางพารา" เล่มนี้ ได้รวบรวมสูตรปุ๋ยก่อนเปิดกรีดเเละหลังเปิดกรีด ทั้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มผลผลิตยาง เทคนิคการเลือกซื้อปุ๋ยให้คุ้มค่าพร้อมวิธีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเเละเทคนิคนิคการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้นำไปประยุกต์ใช้กับสวนยางพาราของตนเอง นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตยางเเละลดต้นทุน พร้อมกับลดปัญหาปุ๋ยด้อยคุณภาพได้อีกด้วย