เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์

   

ผู้แต่ง : อัญชลี สิงห์น้อย

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SB 406 อ6ค6

เลขทะเบียน : ZA23222

จำนวนหน้า : 244 หน้า

ISBN : 9789740332749

หัวเรื่อง : 1. พฤกษศาสตร์. 2. ชาติพันธุ์วิทยา. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นพืชชนิดเดียวกันอาจเรียกชื่อไม่เหมือนกัน หรือพืชที่มีชื่อคล้ายคลึงกันแต่เป็นคนละชนิด สร้างความสับสนให้กับคนต่างถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้คนในท้องถิ่นเอง และคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่หรือจุดเด่นของพืชพรรณธรรมชาติของท้องถิ่นอีกด้วย ในแวดวงวิชาการนั้น แนวคิดการศึกษา "ภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์" นอกจากจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านไวยากรณ์คำและคำศัพท์ในภาษาท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถนำไปสู่งการขยายวงของภาษาศาสตร์ไปสัมพันธ์กับพฤษศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยาอีกด้วย