เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ : Meat Technology

   

ผู้แต่ง : สัญชัย จตุรสิทธา

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

เลขหมวด : SF 75 ส6ท7

เลขทะเบียน : ZA23216

จำนวนหน้า : 367 หน้า

ISBN : 9746571591

หัวเรื่อง : 1. ปศุสัตว์. (1) ชื่อเรื่อง. 

พิมพ์ครั้งที่ : 4

สถานะ : ยืมได้