เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   

ผู้แต่ง : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ สาขาจังหวัดนครนายก

ปี : 2558

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ สาขาจังหวัดนครนายก กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 12 ม7ห3

เลขทะเบียน : ZA23053

จำนวนหน้า : 105 หน้า

ISBN : 9789749769157

หัวเรื่อง : 1. เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ, 2498-. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้