เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ธรรมะ พัฒนาชีวิต พิชิตงาน

   

ผู้แต่ง : พระมหานงค์ สุมงฺคโล

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด กรุงเทพฯ

เลขหมวด : BQ 4570 พ4ธ4

เลขทะเบียน : ZA22660

จำนวนหน้า : 181 หน้า

ISBN : 9786160011865

หัวเรื่อง : 1. ศาสนาและคำสอน. 2. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต. 3. การทำงาน. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ต้องจอง

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ "ธรรมะ พัฒนาชีวิต พิชิตงาน" เล่มนี้ เขียนโดย "พระมหานงค์ สุมงฺคโลม" ซึ่งได้นำแนวคิดตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนากับการทำงานมาผสมผสานเข้าด้วยกัน จนทำให้เห็นได้ว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว หากคุณนำมาปรับใช้ในการทำงาน ขยันทำงาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความสำเร็จคงไม่ไกลเกินเอื้อม ดังนั้น จงทำงานอย่างเป็นสุข เพราะความสุขอยู่รอบตัวเรา อย่าปล่อยตัวเองให้จมจ่อมอยู่กับความทุกข์ เมื่อเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้มากขึ้นเท่าไร โอกาสที่จะลดความทุกข์ เกิดความสุขก็ยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น