เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Better Business Decisions Using Cost Modeling

   
ผู้แต่ง : Christopher Sower,Victor Sower 
ผู้เรียบเรียง : Christopher Sower,Victor Sower 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : Business Expert Press
จำนวนหน้า : 140
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : Christopher Sower,Victor Sower  
   
   
บทสรุป :