เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

Digital Marketing Analytics วิเคราะห์ตลาดบนโลกดิจิทัล

   
ผู้แต่ง : ชัค เอ็มแมน และ เคน เบอร์บารี่ 
ผู้เรียบเรียง : ชัค เอ็มแมน และ เคน เบอร์บารี่ 
ผู้แปล : วิชิตา สุนทรพิพิธ 
สำนักพิมพ์ : DAMRONGPINKOON
จำนวนหน้า : 456
ราคา : 350 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :