เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

สร้างของให้คนติด (Hooked)

   
ผู้แต่ง : Nir Eyal, Ryan Hoover 
ผู้เรียบเรียง : Nir Eyal, Ryan Hoover 
ผู้แปล : วิโรจน์ ภัทรทีปกร 
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
จำนวนหน้า : 232
ราคา : 260 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :