เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

4 เทรนด์ชี้อนาคตการทำงาน พนักงานต้องอ่าน ผู้บริหารต้องรู้

   
ผู้แต่ง : Yuwadi.s  
ผู้เรียบเรียง : Yuwadi.s  
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : SME Thailand Club
จำนวนหน้า : 3
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : SME Thailand Club  
   
   
บทสรุป :