เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด

   
ผู้แต่ง : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ 
ผู้เรียบเรียง : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 274
ราคา : 290 บาท
ผู้สรุป : หอสมุด ธ.ก.ส.  
   
   
บทสรุป :