เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

คู่มือสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

   

ผู้แต่ง : ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : ประชุมทองพริ้นติ้งกรุ๊ป กรุงเทพฯ

เลขหมวด : HD 8034 บ4ณ6

เลขทะเบียน : HD35986

จำนวนหน้า : 158 หน้า

หัวเรื่อง : 1. ลูกค้า. 2. ความพึงพอใจของลูกค้า. 3. ลูกค้าสัมพันธ์. 4. การวัดความพึงพอใจของลูกค้าการวัดความพึงพอใจของลูกค้า. 5. กรณีศึกษา. 6. การบริการ. I. ชื่อเรื่อง 

พิมพ์ครั้งที่ : 2

สถานะ : ยืมได้