หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20163105095334_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน” รวมทั้งร่วมลงนามการเป็นพันธมิตรส่งเสริมธุรกิจ Digital Startup (Digital Startup Alliance : DSA) และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

tmp_20162505090138_1.jpg

ธ.ก.ส.จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและพนักงาน

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและพนักงาน เนื่องในโอกาสเริ่มเข้าสู่การดำเนินงานในปีบัญชีใหม่ และเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตทางการเกษตร 2559/2560 จึงได้จัดพิธีสำคัญทางศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ พิธีสมโภชพระพุทธเกษตร์รักษา การประกอบพิธีขอพรจากพระเจ้า (ดุอาอ์) และการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและพนักงานในทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ธ.ก.ส.

tmp_20162505090805_1.jpg

ธ.ก.ส.ร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 16 Money Expo Bangkok 2016 และเยี่ยมชมบูธของ ธ.ก.ส. โดยมี นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ เกื้อสกุล นายชวลินทร์ สายหล้า นางสุมาลี บุณฑริก ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และพนักงาน ธ.ก.ส. ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

tmp_20162505091107_1.jpg

ธ.ก.ส.รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการเปิด “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ชุมชนสายยาว เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย นายชวลินทร์ สายหล้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหาร ฝพช. ฝอล. สนจ.บุรีรัมย์ พนักงาน และเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ จากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

tmp_20162505091445_1.jpg

ธ.ก.ส.ร่วมพิธีปิดและมอบทุนการศึกษาในโครงการ My Little Farm ปี 7

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “My little farm : ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 7” พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางนพวันต์ พานิชยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส. และผู้สนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยโครงการดังกล่าวได้เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้เรื่องราวการเกษตรด้วยภูมิปัญญาของเยาวชน ภายใต้แนวคิดหลัก “คิดจริง ทำจริง ได้ผลผลิตจริง”