หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20170704141337_1.jpg

ธ.ก.ส. จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 ปีบัญชี 2559

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการธนาคาร เป็นประธานเปิดงานวันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 10 ปีบัญชี 2559 “เสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ธ.ก.ส.” โดยมี นายสมคิด พรหมเจริญ กรรมการ ธ.ก.ส. นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมงาน ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

tmp_20170704141102_1.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ 51 ส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการร้านค้าและ ตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ เป็นตัวแทนธนาคารร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

tmp_20170704142106_1.jpg

ธ.ก.ส. จัดสัมมนาการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายชวลินทร์ สายหล้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งจัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

tmp_20162009103839_1.jpg

คลังส่ง2มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

คลังรับไม้ "สมคิด" เตรียมชงมาตรการเติมเงินภาคเกษตรเข้า ครม. สัปดาห์หน้า พร้อมเร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนเร็วขึ้น หวังประคองเศรษฐกิจ

tmp_20160707122528_1.jpg

ศบพ. จัดอบรมโครงการความรู้พื้นฐาน SMEs เกษตร

เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2559 ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม SMEs เกษตร (ศบพ.) จัดอบรมโครงการความรู้พื้นฐาน SMEs เกษตร ประจำปีบัญชี 2559 รุ่นที่ 1 ตามโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบองค์รวม