ธ.ก.ส.สุโขทัย จัดโครงการประกันภัยนาข้าวปีการผลิต 2558 เบี้ยประกันเพียง 90 บาทต่อไร่
ข่าววันที่ : 12 มิ.ย. 2558
Share

tmp_20151206102253_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 12 มิ.ย. 2558

          นายราชันย์ นครจินดา ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปีการผลิต 2558 เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ ที่กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกร หากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับค่าสินไหมทดแทนไร่ละ 1,111 บาท และหากเป็นความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไร่ละ 555 บาท โดยเกษตรกรต้องทำประกันภัยก่อนวันที่ประสบภัยอย่างน้อย 7 วัน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง

          สำหรับจังหวัดสุโขทัย อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงสูง ตามระดับความเสี่ยงของเกณฑ์ความเสียหายเฉลี่ยรายจังหวัดย้อนหลังปี 2548 – 2555 ทำให้เบี้ยประกันภัยปัจจุบันอยู่ที่ไร่ละ 510.39 บาท โดยรัฐบาลช่วยอุดหนุนไร่ละ 410.39 บาท ดังนั้นเกษตรกรทั่วไปจะชำระเบี้ยประกันเพียงไร่ละ 100 บาท แต่หากเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ทางธนาคารจะอุดหนุนเบี้ยประกันภัยอีกไร่ละ 10 บาท ซึ่งเกษตรกรจะชำระเบี้ยประกันภัยเพียงไร่ละ 90 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม นี้

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2558