ธ.ก.ส.ชัยนาทพร้อมรับทำประกันภัยข้าวนาปีชวนเกษตรกรซื้อประกันป้องกันเสี่ยงภัยธรรมชาติ
ข่าววันที่ : 12 มิ.ย. 2558
Share

tmp_20151206102137_1.JPEG

วันที่ ปรับปรุง 12 มิ.ย. 2558

          วันนี้ (9 มิ.ย.) นายปรีชา พวงน้อยปภา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

          ขณะนี้จังหวัดชัยนาท พร้อมแล้วในการรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เมื่อปีการผลิตที่ผ่านมา สามารถไปติดต่อทำประกันภัยข้าวนาปีได้เลย ซึ่งเกษตรกรจังหวัดชัยนาทจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไร่ละ 90 บาท แต่หากเกษตรกรรายใดเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ธนาคารฯ จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าเงินกู้เพิ่มอีกไร่ละ 10 บาท ทำให้เกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียงไร่ละ 80 บาท

          ทั้งนี้ โครงการประกันภัยข้าวนาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการเพาะปลูกข้าวของเกษตร ซึ่งรัฐบาลอาจจะเยียวยาได้ไม่ครอบคลุม และใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงได้เชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไร่ละ 90 บาทได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,111 บาท/ไร่ และรัฐบาลอุดหนุนเพิ่มเติม 1,123 บาท/ไร่ (ไม่เกิน 30 ไร่) คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

          เช่น น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด เป็นตามอัตราที่กำหนด โดยเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อขอทำประกันภัยได้ที่ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกแห่งใกล้บ้านตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558