หน้าแรก » One stop service

ระบบบริการสอบถามข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการบริการ  ให้ข้อเสนอแนะ   การจองขอเข้าเยื่ยมชมหอสมุด พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ  หรือบริการเสนอซื้อหนังสือใหม่ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลที่ต้องการทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์  และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง  


กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *

เลือกบริการ *
หัวเรื่อง *
รายละเอียด *
สถานะ * บุคคลภายนอก พนักงาน
ชื่อ-นามสกุล *
*
(กรุณาระบุ e-Mail Address ที่ใช้งานได้จริง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับไปหาท่าน)
พิมพ์ตัวอักษรในภาพ *

บันทึก