รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20151708155415_1.JPG

สพท.จัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ ประจำปี 2558 “รักแม่...รักษ์โลก"

สพท. ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ ประจำปี 2558 “รักแม่...รักษ์โลก” ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอสมุด ชั้น 3 อาคาร สำนักงานใหญ่ บางเขน โดย มีท่านผู้จัดการและผู้บริหารให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

tmp_20151607135441_1.jpg

ธ.ก.ส. ขอเชิญนักคิดทั่วประเทศ ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 8

ธ.ก.ส. ขอเชิญนักคิดทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตตกรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการทำง่าย" ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

tmp_20152206150225_1.JPG

ธ.ก.ส. ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงเกษตรไทย”

tmp_20152206150853_1.jpg

ฝ่ายกฎหมายบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่

ฝ่ายกฎหมาย โดย ผู้บริหารทีมกลุ่มงานกฎหมาย ประจำ ฝนบ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่