รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20171705142834_1.jpg

นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560

คณะนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

tmp_20171705095937_1.jpg

Agricultural Development Bank of China (ADBC)

คณะศึกษาดูงานจากธนาคาร Agricultural Development Bank of China (ADBC) ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

tmp_20171705130533_1.jpg

บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

คณะศึกษาดูงานจากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และหอสมุด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

tmp_20172205095402_1.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณ์ หอจดหมายเหตุ และหอสมุด ธ.ก.ส. ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560