รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20182611101853_1.jpg

Bank of Ceylon ประเทศศรีลังกา

คณะศึกษาดูงานจาก Bank of Ceylon ประเทศศรีลังกา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61

tmp_20182611100805_1.jpg

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

คณะศึกษาดูงานจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61

tmp_20182611095721_1.jpg

ผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และองค์กรเกษตรกร

ผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และองค์กรเกษตรกร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61

tmp_20182708141526_1.jpg

พนักงานการเงิน รุ่นที่ 73 และพนักงานพัฒนาธุรกิจรุ่นที่ 84

พนักงานการเงิน รุ่นที่ 73 จำนวน 35 คน และพนักงานพัฒนาธุรกิจรุ่นที่ 84 จำนวน 41 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561