รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20161606133825_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล กว่า 7,424 แห่งทั่วประเทศ โดยมี นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

tmp_20163105095334_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน” รวมทั้งร่วมลงนามการเป็นพันธมิตรส่งเสริมธุรกิจ Digital Startup (Digital Startup Alliance : DSA) และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

tmp_20162505090138_1.jpg

ธ.ก.ส.จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและพนักงาน

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและพนักงาน เนื่องในโอกาสเริ่มเข้าสู่การดำเนินงานในปีบัญชีใหม่ และเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตทางการเกษตร 2559/2560 จึงได้จัดพิธีสำคัญทางศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ พิธีสมโภชพระพุทธเกษตร์รักษา การประกอบพิธีขอพรจากพระเจ้า (ดุอาอ์) และการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและพนักงานในทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ธ.ก.ส.

tmp_20162505090805_1.jpg

ธ.ก.ส.ร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 16 Money Expo Bangkok 2016 และเยี่ยมชมบูธของ ธ.ก.ส. โดยมี นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ เกื้อสกุล นายชวลินทร์ สายหล้า นางสุมาลี บุณฑริก ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และพนักงาน ธ.ก.ส. ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี