รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20182708110349_1.jpg

T-Bank Limited, Bhutan

คณะศึกษาดูงานจาก T-Bank Limited ประเทศภูฏาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

tmp_20182708104141_1.jpg

สาขาหนองเบน สนจ.นครสวรรค์

คณะศึกษาดูงานจากสาขาหนองเบน สนจ.นครสวรรค์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

tmp_20181707092937_1.jpg

Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA)

Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) นำคณะผู้บริหารจากสถาบันการเงินของประเทศเอธิโอเปีย จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

tmp_20182106151106_1.jpg

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

พนักงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในโครงการรถม้าชุมชน รุ่นที่ 4/2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) จำนวน 36 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561