รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20182108093038_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมงานการปรับโครงสร้างการเกษตรด้วยกลไกสหกรณ์

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาเรื่อง “การปรับโครงสร้างภาคเกษตรด้วยกลไกสหกรณ์” เพื่อชี้แจงถึงนโยบายในการผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเข้ามามีส่วนสำคัญ ในการรองรับนโยบายจากรัฐบาลในการปฏิรูปภาคการเกษตร

tmp_20182108093428_1.jpg

Bangkok Sustainable Banking Forum 2018

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018

tmp_20183003102203_1.jpg

ประชุม RuFBeP ประเทศจีน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธ.ก.ส.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ RuFBeP Project ครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง จัดขึ้น ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง International Funds for Agricultural Development: IFAD หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

tmp_20183003102016_1.jpg

ธ.ก.ส. รับการตรวจประเมินระบบ SEPA

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และผู้แทนจากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)