รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20190506094251_1.jpg

BAAC Competency Book Wall 2562

BAAC Competency Book Wall 2562

tmp_20183003102842_1.jpg

กีฬาภายใน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ BAAC Sport Day 2018 เพื่อส่งเสริมกีฬาในหมู่พนักงาน อันเป็นการเพิ่มพูนสุขภาพพลานามัยและยังทำให้พนักงานได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

tmp_20183003100202_1.jpg

พิธีเปิด BAAC Innovation Space

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการและผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมเปิดพื้นที่ “BAAC Innovation Space” โดยเยี่ยมชมนิทรรศการและทดลองการใช้งานในพื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ BAAC Innovation Space พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางความคิด และ BAAC Learning Space พื้นที่เรียนรู้ตามแนวทาง Library 4.0 และ ธ.ก.ส. 4.0

tmp_20183003100008_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมโครงการปั่นทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน EXCISE BICYCLE

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส. และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ปั่นทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน “EXCISE BICYCLE"