รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20150809101537_1.jpg

BAAC Library Book Wall ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

BAAC Library Book Wall ประจำเดือนมิถุนายน 2560

tmp_20160402155626_1.jpg

โครงการ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร

ธ.ก.ส.ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรม : คีตราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 พิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม "คีตราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วม โดยภายในงาน จะมีหนังสือพระราชกรณียกิจ "ฉันรักในหลวง" จำหน่ายในราคา 88.- บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้ มูลนิธิพระดาบส

คลองจินดา

กิจกรรม : คลองจินดา พิพิธภัณฑ์ชุมชนบนวิถีแห่งความยั่งยืน

วันที่ 30 กันยายน 2558 ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดกิจกรรม ศึกษาและเที่ยวชม "พิพิธภัณฑ์คลองจินดา" โดยมี กลุ่มพนักงาน และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน