ธ.ก.ส. จัดงาน "มหกรรมส่งต่อความดีครั้งที่ 3" มอบทุนแสวงบุญแก่ชาวมุสลิม
ข่าววันที่ : 23 เม.ย. 2558
Share

tmp_20153004081014_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 30 เม.ย. 2558

                กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. มอบทุนแสวงบุญให้ชาวมุสลิมที่ฝากเงินรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) ร่วมแสวงบุญ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประกอบพิธีฮัจญ์ 13 รางวัล และพิธีอุมเราะห์ 29 รางวัล เพียงฝากเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ทันที


                นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ตามหลักการของศาสนาอิสลาม กำหนดให้มุสลิมที่มีความสามารถทั้งด้านร่างกาย และกำลังทรัพย์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวสำหรับผู้ฝากเงินในระบบกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. ธนาคารจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดเงินฝากรักษาทรัพย์ โดยมอบทุนให้กับผู้ฝากที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกไปแสวงบุญตามหลักศาสนา โดยวิธีการจับรางวัล เรียกว่า ทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และทุนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับเงินฝาก ดังนี้
 

                ผู้ฝากเงินเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) กับธนาคาร เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 100 บาท และฝากสะสม จนมียอดเงินฝากทุก 2,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ จับรางวัล 1 สิทธิ์ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้เปิดให้บริการรับฝากเงินระบบอิสลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเงินฝากดังกล่าวเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปว่ามีความถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง


                สำหรับการจับรางวัล จะจับรางวัลปีละ 1 ครั้ง โดยรอบดำเนินการหนึ่งๆ มีระยะเวลา 1 ปี สำหรับปีนี้กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. ได้จัดงาน “มหกรรมส่งต่อความดี ครั้งที่ 3 ” เพื่อจับรางวัลเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลประกอบไปด้วย ทุนรางวัลประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 13 ทุนรางวัล และทุนรางวัลประกอบพิธี อุมเราะห์ จำนวน 29 ทุนรางวัล


                ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ Call Center โทร 0-2555-0555

 

ป้ายกำกับ : ธ.ก.ส.