ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วัฒนธรรม ธ.ก.ส. ประจำปี 2558 และงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3
ข่าววันที่ : 18 มี.ค. 2558
Share

tmp_20153004081243_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 30 เม.ย. 2558

            ธ.ก.ส. ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "สวนสนุกความสุขแบบพอเพียง"  โดยบูรณาการร่วมกับงานสัปดาห์วัฒนธรรม ธ.ก.ส. ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม2558  ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ที่มุ่งให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตพอเพียง  มีสำนักรับผิดชอบ  ยิ้มบริการด้วยใจ  และตอบสนองเป็นทีม  ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์จำเนียร  สาระนาค  ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้         

วันที่                          กิจกรรม                                  เวลา                     สถานที่

18 มี.ค.58       BAAC Crossword Challenge              08.30 – 17.00 น.        โถงธนาคาร ชั้น 2

                     ครั้งที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป   

19 มี.ค.58       ตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3                   09.00 – 19.00 น.         หอสมุด ชั้น 3

                     “สวนสนุก ความสุขแบบพอเพียง”

20 มี.ค.58       บรรยายพิเศษ เรื่องพลังชีวิตไร้ขีดจำกัด   10.30 – 12.00 น.         โถงธนาคาร ชั้น 2

                     โดย พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา               

                 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม "ปันความสุข  สู่ทหารชายแดนใต้"  ร่วมเขียนการ์ดให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ภาคใต้  พร้อมรับบริจาคของใช้จำเป็น อาหารแห้ง  ยาสามัญประจำบ้าน หนังสืออ่านเล่น  หรือหนังสือการ์ตูน  เพื่อรวบรวมส่งไปยังสนามชายแดนจังหวัดภาคใต้