ธ.ก.ส.มอบเงินสมทบจากสลากทวีสินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ข่าววันที่ : 23 พ.ย. 2557 ข่าวเด่น  
Share

tmp_20142010164526_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 29 ม.ค. 2558

ธ.ก.ส.มอบเงินสมทบจากการเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน2557 ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายรวมมูลค่า 60 ล้านบาท
 

ด้านปัญหาหนี้สิน หากเกษตรกรรายใดมีความเดือดร้อนและมีปัญหาการชำระหนี้พร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่

นายพงษ์เทพ รัตนธาดากุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าตามที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดรับฝาก สลากออมทรัพย์ทวีสิน 2557 จำนวน 60 ล้านหน่วย ๆ ละ 500 บาท จำนวน 30,000 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไปร่วมฝากเงินกับสลากชุดดังกล่าว เพราะนอกจากได้ต้นเงินคืน ได้ดอกเบี้ย ได้ลุ้นโชค 20 ล้านทุกเดือนรวม 36 ครั้งแล้ว ทุกหน่วยที่ผู้ฝากร่วมฝากกับสลากออมทรัพย์ทวีสิน 2557 ธ.ก.ส.จะร่วมสมทบ 1 บาท เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ซึ่งหลังเปิดรับฝากปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนที่มีจิตใจอันเป็นกุศล และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สนใจเข้าร่วมฝากเงินกับสลากชุดดังกล่าวจนครบตามจำนวน ทำให้มียอดเงินสมทบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามเป้าหมาย 60 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.รู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณผู้ร่วมฝากเงินทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ฝากเงินในครั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้นำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น จัดถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบบรรเทาทุกข์ มอบเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและ อื่นๆ ที่จำเป็นในจุดพักพิงผู้ประสบภัย สมทบสร้างบ้านให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 26 หลัง และได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครอบครัวละไม่เกิน 20,000 บาท รวมจำนวน 112 ราย ส่วนกรณีเสียหายบางส่วนได้มอบเงินซ่อมแซมทรัพย์สินของใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า รายละไม่เกิน 2,000 บาท จำนวน 8,094 ราย รวมถึงร่วมกับมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค บริจาคเงินสมทบสร้างบ้านเกษตรกรที่เสียหายทั้งหลังจำนวน 26 รายและมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน 20 ทุน รวมจำนวนเงินที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วในช่วงแรก 30 ล้านบาท

สำหรับส่วนที่เหลือธนาคารได้นำไปบริจาคเพื่อร่วมบูรณะวัด โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย (กชร.) ผ่านท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ อีกจำนวน 30 ล้านบาท โดยจัดพิธีมอบเงินบริจาคในวันนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

นายพงษ์เทพ รัตนธาดากูล รองผู้จัดการ ธนาคาร กล่าวอีกว่าในส่วนของเกษตรกรที่มีปัญหาการชำระหนี้ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เช่น มีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่าง ๆ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ เป็นต้น ธ.ก.ส. ก็พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะรายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่